מדוע מקדם ההדבקה R, כפי שמחושב כעת, לא משקף באמת את המצב?

אאל"ט וממה שאני מבין, אומרים שלוקח סביבות 4-6 שבועות מרגע ש-R עובר את 1 ועד שניתן יהיה להרגיש זאת בגרף המאושפזים.

כרגע עברו כמעט 6 שבועות מאז ש-R עבר את 1 (כמתואר בגרף האמצעי), ועדיין גרף המאושפזים הכולל – מונשמים+קשים+בינוניים+קלים – נמצא במגמה יציבה (כמתואר בגרף התחתון).

אבל (וממש לא במקרה) גרף היקף הבדיקות היומי נמצא במגמת עלייה (כמתואר בגרף העליון).

מה זה אומר במילים פשוטות?

ש-R, כפי שהוא מחושב כעת, תלוי במספר המאומתים האבסולוטי (ומספר המאומתים האבסולוטי תלוי במספר הבדיקות).

כלומר, R זה ערך שניתן לשלוט עליו באמצעות הגדלת בדיקות ו/או שינוי תמהיל הנבדקים (כמו בימי שבת שבודקים יותר סימפטומטיים).

ולכן, ההסתמכות של הממשלה על המדד הזה אשר נקרא "מקדם ההדבקה R", מהווה (בין אם במכוון או בין אם ברשלנות) דה פקטו גניבת דעת.

אין "עלייה בתחלואה"!!

ולראיה, מספר המאושפזים הכולל נמצא במגמה יציבה.

מה שכן יש זו עלייה במספר הבדיקות.

מכותבי האתר 10.12.2020 נתונים