בתגובה למסמך של משרד הבריאות המסביר מדוע לכאורה יש צורך בסגר נוסף, הגיבה מועצת החירום למשבר הקורונה במסמך המצורף.

 

 

לכבוד שרי ממשלת ישראל

חברי ועדת חוקה, חוק ומשפט

חברי הכנסת פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש, פרויקטור הקורונה

דר' שרון אלרעי-פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור

 

הנדון: בסיס עובדתי לקוי שהוצג לפני חברי הממשלה במסגרת משאל טלפוני על סגר שלישי

 מכובדינו שלום,

ביום שישי, ה,25.12.2020- י' בטבת התשפ"א, הונחה על שולחנכם הצעה להחלטה שמהותה החלת סגר נוסף, שלישי במספר, על אזרחי ישראל. הצעת החלטה זו כללה, מלבד המלצות פעולה, סדרה של נתונים שמתוכם נגזרו המלצות אלו. הצעה הזאת התקבלה ביום שישי ולפיכך מובאת לפתחה של ועדת חוקה חוק ומשפט, והאחרונה צריכה לתת את

החלטתה עד השעה 14:00 ביום א' הקרוב, ה.27.12.2020- בזעזוע ובייאוש עמוק קראנו מסמך זה, הרצוף "עובדות אלטרנטיביות" ונתונים בלתירלוונטיים, היוצרים  מסמך אשר לא ניתן להגדירו אלא כחסר-אחריות, חלקי ובלתי-מקצועי. זאת, מתוך תקווה שלא מדובר בהטעיה במזיד. אנו מבקשים לפרוש לפניכם את נתוני האמת כפי שהם מתבטאים בשטח (בכלל זה ע"פ נתונים המפורסמים ע"י משרד הבריאות עצמו) אל מול המידע הרשלני שהוגש במסגרת הצעת ההחלטה. כמו כן, אנו מבקשים לערער על ההמלצות, שנגזרו ממידע מוטה זה.

מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה 27.12.2020 פרסומי תגובה