אין שמץ של ספק – שוודיה צדקה (נכתב על ידי פרופסור אייל שחר, מאי 2021).

ספירת מתים נהגה להיות מלאכתם של אפידמיולוגים, סטטיסטיקאים ודמוגרפים. גם ניתוח המספרים והסקת מסקנות. בשנה האחרונה רבים סופרים מתים, אלא שלמספרים אין משמעות בלי קונטקסט של פרק זמן רלוונטי, אוכלוסייה והיסטוריה. כלומר, אפידמיולוגיה.
המדינה הנספרת ביותר היא כנראה שוודיה, סרבנית עקשנית של סגרים, כפיית מסכות, וקטיעת שרשראות. בעת כתיבת שורות אלה נספרו שם 14451 מתים מקורונה.

האם המודל השוודי נכשל? האם הסגרים היו מוצדקים? האם התהפוכות הכלכליות והחברתיות שעבר מרבית העולם היו כורח המציאות?
התשובה לכל השאלות האלה היא לא, באלף רבתי. העדה הראשונה (ולא היחידה): שוודיה. כדי להבין את העדות, צריך ללמוד רק שני מושגים: "שנת שפעת" ו"תמותה עודפת".

"שנת שפעת" לעומת שנה קלנדרית

רבים מחשבים סטטיסטיקת תמותה על פי שנה קלנדרית, אלא שה-31 בדצמבר אינו תאריך משמעותי לסוף תמותת החורף בחצי הכדור הצפוני. גל השפעת וגל התמותה הנלווה מגיעים לשיא בתאריכים משתנים, ולפעמים מופיעים גלים משניים. יתר על כן, השימוש בלוח השנה הגרגוריאני מחבר את התמותה בחלקו הראשון של חורף אחד (לפעמים קל) עם התמותה בחלקו השני של החורף הקודם (לפעמים קשה). אין לצירוף הזה הצדקה מדעית כאשר מנתחים מגמות היסטוריות.
החלופה הסטטיסטית, שאפשר לכנותה "שנת שפעת", מכילה חורף מלא. מחשבים תמותה שנתית מתחילת עונת השפעת, שאותה נהוג לספור משבוע 40 (תחילת אוקטובר), ועד שבוע 39 בשנה העוקבת (סוף ספטמבר).
לפיכך גלי הקורונה באביב וקיץ 2020 שייכים לשנת השפעת 2020-2019, בעוד שגל החורף האחרון שייך לשנת השפעת הנוכחית שתסתיים בספטמבר הקרוב.

תמותה עודפת

"תמותה עודפת" הוא מונח אבסטרקטי. כדי להעריך תמותה עודפת יש להשוות תמותה בפועל לתמותה מצופה, אבל האחרונה היא מושג תיאורטי שאינו ניתן לבחינה: מה היתה התמותה בשנת השפעת 2020-2019 אם לא היתה מגפה? איך ניתן לחשב "תמותה מצופה?"

אחת השיטות משתמשת במודל סטטיסטי הקרוי רגרסיה לינארית. מתאימים קו לנתוני התמותה בשנים קודמות, בודקים את דיוק הניבוי בעבר, ומשתמשים בהמשך הקו לניבוי תמותה מצופה. המרחק שבין נקודה המציינת תמותה בפועל לתמותה מצופה על הקו הוא תמותה עודפת (או "בחסר").

תמותה בשוודיה על-פי שנות השפעת

גרף 1 מציג את התמותה השנתית בשוודיה למליון נפש ב-22 שנות השפעת האחרונות, כאשר שנת שפעת מכונה על פי השנה הקלנדרית בה היא מסתיימת. למשל, הנקודה האחרונה בגרף היא התמותה בין אוקטובר 2019 ל-ספטמבר 2020: 9,234 למליון נפש (95,365 מתים). הציר האנכי מתחיל ב-7,000 לחידוד התמונה.

קל לראות כי עד שנת השפעת שהסתיימה בספטמבר 2018, הנקודות ממוקמות בצמוד לקו ישר יורד. מגמת הירידה הכללית משקפת עלייה עקבית בתוחלת החיים בשוודיה מזה שנים רבות.

בעלי ניסיון בניתוח נתונים יעידו כי רוב התנודות סביב הקו הן קטנות ומצופות (פרופורצית השונות המוסברת: 0.96). לעומת זאת, הן השנה שקדמה לקורונה (2019-2018) והן שנת הקורונה (2020-2019) חורגות משמעותית מהקו: הראשונה – בתמותה נמוכה מהמצופה, והאחרונה בתמותה גבוהה מהמצופה.

גרף 1: תמותה למליון נפש בשוודיה על פי "שנות שפעת": אוקטובר 1998 – ספטמבר 2020.

May be an image of ‎text that says '‎11,000 תושבים מיליון לכל שפעת" "שנות לפי תמותה שבדיה: 2020 ספטמבר -1998 אוקטובר 10,500 10,000 9,500 9,234 מיליון: לכל תמותה 8,870 מיליון: לכל תמותה צפי +364 הבדל: 9,000 8,500 8,000 7,500 8,659 מיליון: לכל תמותה 8,959 מיליון: לכל תמותה צפי 300 הבדל: 7,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021‎'‎

מקור הנתונים: הלשכה לסטטיסטיקה בשוודיה – SCB

תמותה עודפת בשוודיה בשנת השפעת 2020-2019

המשכו של הקו הישר, שהותאם במודל הסטטיסטי, מפיק את ההערכות הבאות: בשנת 2019-2018 היתה בשוודיה "תמותה בחסר" של 300 למליון נפש (3.3%-) בעוד שבשנת 2020-2019 היתה תמותה עודפת של 364 למליון נפש (4.1%+). תמותה עודפת בעקבות תמותה בחסר, והיפוכו של דבר, מוכרים היטב בסטטיסטיקת תמותה ועולים בקנה אחד עם ההיגיון, שכן המקור העיקרי לתמותה הוא אוכלוסיה קשישה עם תוחלת חיים מוגבלת. במאמר מוסגר, הרצף "עודפת אחרי בחסר" עדיף כמובן על הסדר ההפוך.

אם נניח שהתמותה ביתר בשנת השפעת 2020-2019 "איזנה" את מלוא התמותה בחסר בשנה הקודמת, הרי שהתמותה העודפת האמיתית בשוודיה היתה קטנה מ-1% (כ-700 מתים). ואם נניח, אבסורדית, שהתמותה בשנת 2020-2019 לא הושפעה כלל מהתמותה בחסר בשנה הקודמת הרי שהתמותה העודפת בשוודיה לא עלתה על 4.1% (כ-3800 מתים). שיעורי תמותה עודפת של אחוזים בודדים, ויותר מכך, חושבו במדינות רבות בהן שותקו החיים. חלק מיוחס לסגרים ולפאניקה.

להזכירנו, התגובה ההיסטרית לפנדמיה לא נבעה מחשש לתמותה שנתית עודפת של 4% או אפילו של 10%. התחזיות האפוקליפטיות שבגינן נסגר העולם ניבאו כ-90,000 מתים מקורונה בשוודיה עד קיץ 2020:
100% תמותה עודפת!
אין פלא שקובעי המדיניות ברחבי העולם מעדיפים לשכוח את התחזיות האלה (גרף 2).

גרף 2: תמותה למליון נפש בשוודיה על פי "שנות שפעת" עד ספטמבר 2020 (תחזית אפוקליפטית – מסומנת באדום)

May be an image of text that says 'Sweden: Deaths per million, according to "flu years" by Sep 2020 (apocalyptic prediction) 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 1998 2000 2002 2004 2006 2006 2008 2010 2012 2012 2014 2016 2018 2018 2020 2022'

תמותה בשוודיה בשנת השפעת הנוכחית

הסיכום הסופי של שנת השפעת הנוכחית (אוקטובר 2020 – ספטמבר 2021) יוודע בסתיו הקרוב, אבל הנתונים שהצטברו לאחר יותר ממחצית הדרך מאפשרים להסיק מסקנות ביניים. כידוע לרבים, נגיף הקורונה החליף השנה את נגיפי השפעת ולא היתה שפעת גם בחורף השוודי. גם לא נופקו תחזיות אפוקליפטיות על שוודיה; חוזי השחורות דאשתקד הסתפקו בהתראות על מספר המתים המצטבר.

בחרתי להשוות את התמותה בשוודיה בשנת השפעת הנוכחית (שבוע 40 בשנת 2020 עד שבוע 15 בשנת 2021) לתמותה המקבילה בשנת 2018-2017 (גרף 3). שתי סיבות לבחירה: ראשית, בחורף ההוא היתה עונת שפעת קשה באירופה, השוואה הולמת. שנית, למרות שעונת השפעת היתה קשה גם בשוודיה בהשוואה לשנים קודמות, היא עדיין היתה קלה בהרבה מהממוצע האירופי.

גרף 3: תמותה למליון נפש בשוודיה מאז שבוע 40: 2017-2018 לעומת 2020-2021.

May be an image of text that says 'Sweden: Deaths per million since week 40 2020-21 vs. 2017-18 300 2017-18 2020-21 250 2020-2021: 5,441 per million 2017-2018: 5,544 per million 200 150 100 50 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 89101112131415'

מקור הנתונים: המועצה הארצית לבריאות ורווחה, שוודיה
Socialstyrelsen.se (National Board of Health and Welfare).

הגרף מציג גל תמותה נמוך בסוף 2017 וגל בולט בפברואר-מרץ 2018 (דוגמה נוספת מדוע הסתמכות על ה-31 בדצמבר עלולה לעוות מגמות היסטוריות). גל התמותה בחורף האחרון מקביל לגל הקורונה ושיאו בסוף דצמבר 2020 (בשנת 2020 היו 53 שבועות, כך שהתאריכים אינם חופפים בדיוק).
גל קורונה משני, שהופיע באמצע פברואר 2021, בערך במחצית שלב הדעיכה של קודמו, לא גרם לגל תמותה שני.

מספר המתים בשוודיה מכל הסיבות, ב-29 השבועות הראשונים של שנת השפעת הנוכחית הוא 56,452 (5,441 למליון נפש) בהשוואה ל- 55,967 (5,544 למליון נפש) בתקופה המקבילה ב- 2018-2017.
בחורף ההוא שיעור התמותה העודפת באירופה שיוחס לשפעת היה גבוה פי שניים לפחות מאשר בשוודיה.
שוודיה צדקה גם במבחן החוזר.

שגיאה קולוסאלית

המגיפה גבתה חיים, שמספרם נע בין גדול לקטן במדינות שונות ובתוך מדינות, ופגעה בעיקר בקשישים מוחלשים בריאותית. ואולם הסגרים והפאניקה היו חסרי בסיס, לא מנעו דבר, וגרמו נזק בלתי ניתן לתיאור לחברה כולה.
הסטטיסטיקה של שוודיה מלמדת אותנו, באופן חד משמעי, כי בחלק גדול מהעולם אבדו חיים והוחרבה הפרנסה – לשווא.
האם מישהו, במדינה כלשהי יישא באחריות?

המאמר המקורי פורסם באתר מדיום באנגלית:
https://shahar-26393.medium.com/not-a-shred-of-doubt…

פרופ' אייל שחר 31.05.2021 מאמרים

אייל שחר הוא פרופסור אמריטוס לבריאות הציבור (אוניברסיטת אריזונה), בוגר בית ספר לרפואה (אוניברסיטת ת"א), מוסמך באפידמיולוגיה (אוניברסיטת מינסוטה)